Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-small-transparant.png

Testing the Waters: Rosanne van Wijk

“Het thema Fashion After Flood is heel relevant en interessant. Het biedt ruimte om feit en fictie te combineren en daarin te leren en inspireren door te speculeren. Het project biedt naast een waardevol leerproces tevens een unieke kans. Er is veel vrijheid om zowel individueel als met andere ontwerpers oplossingen en antwoorden vorm te geven en het wordt verrijkt met een grote dosis support en legio (onderzoeks)mogelijkheden.

Ik hoop, ondanks de beladenheid van het onderwerp, een positieve stemming met betrekking tot de toekomst te kunnen creëren. Dat we met elkaar verandering kunnen omarmen en ombuigen in een inspirerende situatie.”

 
 

 ©Cyanotype of British algae by Anna Atkins, Natural History Museum London

Taskforce-Fashion-Rosanne-van-Wijk- Logboek-Anna_Atkins_British_Algae_Cyanotypes_Circa_1843_1853_Natural_History_Museum_London.jpg

We zien het leven op het land als een vanzelfsprekendheid, maar het allereerste leven op aarde ontstond in de zee.

— Rosanne van Wijk

 

Waterbewustzijn

Als we in 2300 meer met water zouden leven, hoe zou dit zijn? Wat zal dit ons brengen? Wat zou er gebeuren als we het leven op het land niet meer als vanzelfsprekend zouden zien en ons laten verwonderen door het (grotendeels onbekende) leven onder water? Ik ben benieuwd naar deze wonderlijke wereld met zijn bijbehorende ecosystemen. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden; de zee als vrijstaat, gebied zonder grenzen, een leven dichter bij de natuur, het loslaten van materialisme? We zullen natuurlijk dingen achter ons moeten laten in deze nieuwe situatie. Er schuilt ook veel gevaar in de zee, maar het kan ons een interessant nieuw perspectief bieden.

 
 
 
Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-small-transparant.png

Het leven op een eiland is anders; meer zelfvoorzienend en zelfstandig.
— Rosanne van Wijk

©Red Sands Fort, David Cooper (bewerkt)

 
 
Red_Sands_Fort_Bewerkt_David_Cooper_img.jpg
 

Eiland

 

In deze toekomstige realiteit van Fashion After Flood is Arnhem (onderdeel van) een eiland geworden. Ik verwacht dat we in de toekomst niet meer toelaten dat onze kleding in derdewereldlanden wordt geproduceerd. Arnhem zal zelf weer een productieplek zijn en men zal werken met nieuwe materialen, die flexibel - in zowel droge als natte omstandigheden - toegepast kunnen worden. Mogelijk kweekt, oogst en maakt men zelf vezels en stoffen van algen in en rondom Arnhem.

 

Zoals we nu al met de natuur bouwen, zullen we in de toekomst ook meer mode maken met de natuur.

— Rosanne van Wijk

 
 
Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-small-transparant.png

SWEET - SWEAT

Sinds 2017 werk ik samen met Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen aan ons lange termijn ecosysteem, SWEET - SWEAT, een onderzoeksproject waarin we met overeenkomstige thema’s werken zoals zeespiegelstijging en verzilting. De thematiek van Fashion After Flood is in die zin voor mij niet nieuw. Tijdens Oerol Festival 2019 hebben we negen dagen lang een performance gedaan, waarbij we ons hebben aangepast aan de zee en werkten op het wad. Ik heb toen kunnen ervaren hoe het is om langere tijd op een eiland te zijn, je aan te passen aan de getijden, omgeven te zijn door kwallen en krabben en lucht te zien ontsnappen uit de bubbels in het slik. Ik vond het heel waardevol om deze processen waar te kunnen nemen en besefte me hoe weinig ik eigenlijk weet over al dit leven in en rondom de zee.

©SWEET - SWEAT, Oerol 2019,
Fotografie Thijs de Goede

 

 
 
Taskforce-Fashion-rosanne-van-wijk-SWEET_SWEAT_Oerol_2019_Photo_Thijs_De_Goede.jpg

Transformatie

 

Wat als de mens in staat zou zijn om zich zo veelzijdig aan te kunnen passen aan veranderende leefomgevingen als een kwal?

— Rosanne van Wijk


De manier waarop kwallen zich tot hun leefomgeving verhouden, is op dit moment mijn ultieme fascinatie. Ze kunnen groeien, krimpen, zichzelf op 13 manieren klonen, veel verschillende soorten voedsel eten, in zout en zoet water leven en razendsnel evolueren. Het lijkt wel een oneindig aanpasbaar wezen.

 
Transformation of a Jellyfish by Rebecca R. Helm

Transformation of a Jellyfish by Rebecca R. Helm

De kwal is ultiem flexibel, waardoor ik het zie als een balans-indicator binnen ecosystemen. In kapotte ecosystemen is de kwal meester. Een overvloed aan kwallen betekent daarom veelal de uitkomst van grotere problemen; de kwal maakt dit zichtbaar.

 
 

Zoeken naar een balans dus, maar wat is eigenlijk een ‘juiste’ balans?

 
Rond de Noordzee, Bron VPRO/NPO

Rond de Noordzee, Bron VPRO/NPO

Taskforce-Fashion-Rosanne-van-Wijk-Deep-Dive-2.gif
Taskforce-Fashion-Rosanne-van-Wijk-Deep-Dive-3.gif