Weaving the
threads together

In opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceren FASHIONCLASH, M-ODE en State of Fashion in 2019 het multidisciplinaire, research-based samenwerkingsverband Taskforce Fashion. In co-creatie met Nederlands ontwerptalent en in dialoog met het (inter)nationale modeveld onderzoeken de drie platforms de transformerende rol van mode in relatie tot maatschappelijke vraagstukken en een duurzame toekomstvisie via uiteenlopende activiteiten.

 
 
Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-Visual.jpg
 
 

Het is tijd om op een andere wijze verbinding, taal, waarde en synergie te creëren via mode, waarbij gemeenschap en mens boven status en onderscheid staan. Het roer moet om. Nu en samen.

— FASHIONCLASH, M-ODE & State of Fashion

 
 
Taskforce-Fashion-header-1.png
 

Joining Forces

Modeplatforms FASHIONCLASH, M-ODE en State of Fashion vormen elk vanuit hun ondernemende, experimentele en innovatieve kracht het kloppend hart van Taskforce Fashion.

 
Markéta Martišková

Markéta Martišková

 

FASHIONCLASH
Maastricht

FASHIONCLASH is een internationaal en interdisciplinair showcase platform voor mode en een wereldwijd netwerk van ontwerpers, kunstenaars en partners. Sinds 2009 is FASHIONCLASH uitgegroeid van een jaarlijks mode-event tot een instituut op het gebied van grensverleggende mode-projecten en experimentele cross-overs. Met tien jaar ervaring en een vooruitstrevende visie heeft FASHIONCLASH als spotlight en springplank voor toekomstig talent een unieke positie in de modewereld ingenomen. FASHIONCLASH heeft inmiddels een podium geboden aan ruim 1000 ontwerpers en kunstenaars en meer dan 200 multidisciplinaire projecten en activiteiten gerealiseerd in Nederland, Europa en China en animo groeit vanuit Latijns-Amerika en Azië.

 
 
 
Taskforce-Fashion-Branko-Popovic-FASHIONCLASH-Maastricht.jpg

“Mode is verweven door alle lagen van de samenleving en beschikt eigenschappen om zich multidisciplinair te manifesteren.

Onze passie voor mode alsmede de essentie van FASHIONCLASH komen voort uit de bijdrage die de kunst van mode kan leveren aan de mens, samenleving, cultuur en economie. Ontwerpers zijn in staat om de tijdsgeest en de actualiteit op krachtige wijze te vertalen, maar ook om te speculeren over de toekomst. Iets wat nu meer dan ooit nodig is.”
- Branko Popovic, FASHIONCLASH

©Team Peter Stigter, Carlijn Veurink, FASHIONCLASH Festival 2018 / ©Sem Shayne, profile Branko

 

 
Carlijn Veurink _photo Team Peter Stigter.JPG
 

M-ODE
Amsterdam

M-ODE ondersteunt getalenteerde, grensverleggende en visionaire designers en makers, om duurzame en gezonde ondernemingen te creëren. Met zowel diepe als brede ervaring in de mode-industrie en hoger onderwijs staat M-ODE voor innovatie en groei van startups en de toekomstige generaties developers, designers en dare devils in de creatieve industrie, waarbij talentontwikkeling en educatie essentieel zijn. Sinds 2018 ontwikkelt M-ODE uiteenlopende tools zoals o.a. seminars, coaching, business guidelines, mediation, workshops en evenementen. Hiermee brengt M-ODE fundamentele expertise samen op het gebied van zichtbaarheid & pers, internationale productie- en verkoopmogelijkheden, en creëert M-ODE kansen voor internationalisering en cross-disciplinaire samenwerkingen.

 
©Team Peter Stigter, WE MAKE M-ODE Expo 2019

©Team Peter Stigter, WE MAKE M-ODE Expo 2019

 
 
 
Taskforce-Fashion-Iris-Ruisch-Mode-Amsterdam.jpg

“We zien verandering van het huidige systeem als een noodzaak.

Duurzaamheid en innovatie dienen niet alleen maar over het eindproduct te gaan. De kracht van mode is dat het een ever-evolving proces is met de nodige ups & downs als essentiële leermomenten. We dienen daarom vanuit een overkoepelende procesvisie fashion startups en veelbelovende mode makers zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te begeleiden, waarbij een internationaal netwerk, talentontwikkeling, duurzaamheid en continuïteit van wezenlijk belang zijn.”
- Iris Ruisch, M-ODE

©Team Peter Stigter - Obroni Wa Wu x Bonne Suits, Carmen Hogg & Linda Valkeman, WE MAKE MODE 2019 / ©Annelie Bruijn, Parool - profile Iris

 

 
Taskforce-Fashion-Mode-Amsterdam-profile.JPG
 
©Eva Broekema

©Eva Broekema

 

State of Fashion
Arnhem

State of Fashion is een internationaal en interdisciplinair modeplatform dat structureel de staat van mode onderzoekt en bespreekt met publiek. Vanuit standplaats Arnhem zet State of Fashion actuele onderwerpen op de agenda en verenigt het platform ontwerpers, bedrijven, wetenschappers, opleidingen en andere stakeholders in mode en textiel, met een gedeelde ambitie om hun industrie veerkrachtiger en toekomst-gerichter te maken. Met o.a. een festival, discussieprogramma’s, labs voor ontwerpend onderzoek, tentoonstellingen en publicaties richt State of Fashion de blik van haar publiek op een eerlijkere, milieuvriendelijke en meer humane toekomst. State of Fashion bouwt voort op de Arnhem Mode Biënnale (2005 - 2013) en op het door Arnhem opgebouwde profiel als knooppunt voor vernieuwing, onderzoek en innovatie in mode.

 
 
 
Taskforce-Fashion-Esther-Munoz-Grootveld-State-of-Fashion-profiel.jpg.jpg

“De innovatie- en verleidingskracht die eigen is aan mode is een belangrijke katalysator in het in gang zetten van de benodigde verandering.

We willen deze intrinsieke kracht vieren én ten volste benutten. We bieden daarom een podium en ontmoetingsplek aan disrupters en changemakers in de industrie die willen bijdragen aan een betere toekomst.”
- Esther Muñoz Grootveld, State of Fashion

©Eva Broekema / ©Bas van Spankeren, profile Esther

 

 
STOF algemeen- Eva Broekema.jpg
 

Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Door de ondersteuning van bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen wil het fonds een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk en van onze leefomgeving. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein en samenwerking met andere partijen.

Op basis van deze missie gaf het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de modeplatforms FASHIONCLASH, M-ODE en State of Fashion de opdracht samen te werken aan de totstandkoming van Taskforce Fashion. Het is urgenter dan ooit om de milieubelastende en onverantwoorde productiemethoden in de mode-industrie aan te pakken. En de taskforce heeft tot doel hier een bijdrage aan te leveren. Als het gaat om onderzoek naar vernieuwing en verduurzaming van de modesector loopt Nederland internationaal voorop en ons land telt verschillende vooruitstrevende ontwerppraktijken die deze maatschappelijke uitdaging niet schuwen. Met de opdracht beoogt het fonds de ontwikkeling, positionering en profilering van deze radicale en kansrijke modepraktijken te versterken en hun slagkracht te vergroten. Het fonds hoopt bovendien dat de taskforce helpt om de Nederlandse modesector een gidsrol te laten vervullen. De opdracht van het Stimuleringsfonds is voortgekomen uit het flankerend beleid van de Deelregeling Vormgeving.

 
©Aad Hoogendoorn, Bring it on! 2019

©Aad Hoogendoorn, Bring it on! 2019

 
 
 

Als de Nederlandse modesector zich onderscheidend, relevant en vernieuwend wil blijven ontwikkelen, moeten we samenwerkingen aangaan en een duurzame infrastructuur vormen waarbinnen de nieuwe generatie mode-denkers, -dromers en -makers zich kan vinden, verbinden en verder kan ontwikkelen.

— Syb Groeneveld, directeur-bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 
 
Taskforce-Fashion-header-2.png
 

Partners & Support

Taskforce Fashion wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van o.a. de gemeente Maastricht, de gemeente Arnhem, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Waternet en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Waterschap Rijn & IJssel en vele anderen.

 
Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-Visual.jpg