Fashion After Flood

Eén ding is zeker, de toekomst brengt meer dan ooit verandering met zich mee. In minder dan 15 jaar toont zich al een andere werkelijkheid met voor nu nog onbekende omgevingen, waarden, behoeften en uitdagingen.

Met het multidisciplinaire samenwerkingsverband Taskforce Fashion onderzoeken FASHIONCLASH, M-ODE en State of Fashion via verschillende activiteiten welke rol ontwerpers kunnen spelen in nieuwe realiteiten en toekomstige vraagstukken rondom klimaatverandering, en hoe vanuit mode maatschappelijke impact gecreëerd kan worden.

De eerste activiteit is Fashion After Flood, waarin vijftien ontwerpers uitgenodigd worden om door de ogen van mode te reflecteren op de stijgende (zee)waterspiegel. 

 
 
Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-Visual.jpg
 
 
Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-small-transparant.png

Als de klimaatverandering doorzet op haar huidige tempo, dan zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam anno 2300* volledig onder water verdwenen.

De Veluwe is dan een eiland geworden, waarop Arnhem, Ede en Apeldoorn ternauwernood een plek hebben. Maastricht is de uitvalsbasis voor kustplaatsen als Tilburg en Eindhoven. Dit toekomstscenario, dat eerder dit jaar aandacht kreeg via Vrij Nederland, schetst een mogelijke realiteit die niet alleen om verbeeldingskracht vraagt, maar ook om oplossingsrichtingen voor nieuwe samenlevingsvormen, businessmodellen en ontwerp-praktijken.

*scenario schets Dr. Kim Cohen - Universiteit Utrecht

 

 
autumn-studio-463253-unsplash.jpg
 

Testing the waters

Welke rol kan mode spelen in deze situatie? Waar moet textiel aan voldoen en welke esthetiek wordt leidend? Taskforce Fashion daagt de deelnemende ontwerpers gedurende vier maanden uit om vanuit het toekomstperspectief van Fashion After Flood de impact van hun werk te analyseren, hun kennis, visie en expertise in te zetten voor oplossingen en te onderzoeken hoe mode van waarde kan zijn.

 
 
Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-Visual.jpg
 
 

Vanuit diverse invalshoeken - als designer, als Nederlander en als mens - bekijken de teams de toekomst van de steden Maastricht, Amsterdam en Arnhem door de ogen van mode en ontwikkelen ze innovatieve ideeën en oplossingen die het denken over een toekomst met water accelereren.

— FASHIONCLASH, M-ODE & State of Fashion

 
 
Taskforce-Fashion-header-1.png

Logboek

Als ware time travellers worden de ontwerpers gestimuleerd om het proces en hun bevindingen, ervaringen, uitdagingen, opgedane kennis en ideeën tijdens Fashion After Flood te vertalen naar mogelijke antwoorden voor de toekomst en relevante bevragingen van hun praktijk en het modesysteem van nu.

Volg hun onderzoek online en ontdekken hoe mode-ontwerpers vanuit hun ambities, ideeën en beoogde maatschappelijke impact een toekomstige realiteit kunnen verrijken.

 

Maastricht

taskforce-fashion-logboek-maastricht

Amsterdam

Taskforce-fashion-logboek-amsterdam

Arnhem

Taskforce-fashion-logboek-arnhem


Presentatie

Op zondag 3 november 2019 onthullen Taskforce Fashion initiatiefnemers FASHIONCLASH, M-ODE en State of Fashion samen met de deelnemende mode-ontwerpers en team-begeleiders de tussentijdse resultaten en ideeën van de pilot Fashion After Flood. In een bijzondere theatrale setting kunnen de opbrengsten van het onderzoek door eenieder persoonlijk als realiteit worden ervaren.

De bijeenkomst vindt plaats in samenwerking met de Jan van Eyck Academie tijdens FASHIONCLASH Festival 2019 en is alleen toegankelijk voor genodigden. Eind november worden de opbrengsten van het onderzoek ook online gedeeld .

 
 
Taskforce-Fashion-Fashion-After-Flood-Header-Wave_blue.png